ברשותנו מגוון רחב של ברכונים וזמירות לשבת בנוסח משולב. בכוונה היא שלכל ברכון מצורפות שתי ברכות ושני קידושים לשתי העדות עם שירים משותפים.

    • זמירות שבת 071
    • זמירות שבת 071

      חוברת זמירות שבת משולבת עם שירים המשותפים לשני הנוסחים,שתי ברכת המזון וכן קידוש לכל נוסח. הפנים מודפס על נייר מיוחד.נוסח: משולב – אשכנז וע"מ.מס' עמודים: 64גודל: 16x12 ס"מID 071

      8.00 ₪