בהוצאת יהלום קיים מגוון רחב של כיפות עור אמיתי. כיפות אלה מיוצרות בארצות הברית ומיובאות לארץ על ידי הוצאת יהלום בלבד. קיימת אפשרות להדפיס על גבי הכיפה את שם החתן והכלה או בר המצווה בכסף ובזהב על רצון הלקוח.

 

  • #29 #37 #24 #48 כיפות עור אמיתי
  • #29 #37 #24 #48 כיפות עור אמיתי

   כיפות עור אמיתי מיוצרות בארצות הברית.ניתנת האפשרות להדפיס בצידה הפנימי של הכיפה את שם החתן/כלה. יש לציין במדוייק את המספר הקטלוגי של הכיפה. יש לשים לב כי הצבע יכול להשתנות ממסך למסך. מחיר הכיפה הוא 14 ש"ח ליחידה ומחיר הגלופה היא 100 ש"ח חד פעמי. למזמינים מעל 100 כיפות אין...

   14.00 ₪
  • #12 #49 #10 #14 כיפות עור אמיתי
  • #12 #49 #10 #14 כיפות עור אמיתי

   כיפות עור אמיתי מיוצרות בארצות הברית.ניתנת האפשרות להדפיס בצידה הפנימי של הכיפה את שם החתן/כלה. יש לציין במדוייק את המספר הקטלוגי של הכיפה. יש לשים לב כי הצבע יכול להשתנות ממסך למסך. מחיר הכיפה הוא 14 ש"ח ליחידה ומחיר הגלופה היא 100 ש"ח חד פעמי. למזמינים מעל 100 כיפות אין...

   14.00 ₪
  • #40 #18 #26#16 כיפות עור אמיתי
  • #40 #18 #26#16 כיפות עור אמיתי

   כיפות עור אמיתי מיוצרות בארצות הברית.ניתנת האפשרות להדפיס בצידה הפנימי של הכיפה את שם החתן/כלה. יש לציין במדוייק את המספר הקטלוגי של הכיפה. יש לשים לב כי הצבע יכול להשתנות ממסך למסך. מחיר הכיפה הוא 14 ש"ח ליחידה ומחיר הגלופה היא 100 ש"ח חד פעמי. למזמינים מעל 100 כיפות אין...

   14.00 ₪
  • #35 #25 #47 #27 כיפות עור אמיתי
  • #35 #25 #47 #27 כיפות עור אמיתי

   כיפות עור אמיתי מיוצרות בארצות הברית.ניתנת האפשרות להדפיס בצידה הפנימי של הכיפה את שם החתן/כלה. יש לציין במדוייק את המספר הקטלוגי של הכיפה. יש לשים לב כי הצבע יכול להשתנות ממסך למסך. מחיר הכיפה הוא 14 ש"ח ליחידה ומחיר הגלופה היא 100 ש"ח חד פעמי. למזמינים מעל 100 כיפות אין...

   14.00 ₪
  • #11 #19 #17 #38 כיפות עור אמיתי
  • #11 #19 #17 #38 כיפות עור אמיתי

   כיפות עור אמיתי מיוצרות בארצות הברית.ניתנת האפשרות להדפיס בצידה הפנימי של הכיפה את שם החתן/כלה. יש לציין במדוייק את המספר הקטלוגי של הכיפה. יש לשים לב כי הצבע יכול להשתנות ממסך למסך. מחיר הכיפה הוא 14 ש"ח ליחידה ומחיר הגלופה היא 100 ש"ח חד פעמי. למזמינים מעל 100 כיפות אין...

   14.00 ₪
  • #47 #21 #13 #41 כיפות עור אמיתי
  • #47 #21 #13 #41 כיפות עור אמיתי

   כיפות עור אמיתי מיוצרות בארצות הברית.ניתנת האפשרות להדפיס בצידה הפנימי של הכיפה את שם החתן/כלה. יש לציין במדוייק את המספר הקטלוגי של הכיפה. יש לשים לב כי הצבע יכול להשתנות ממסך למסך. מחיר הכיפה הוא 14 ש"ח ליחידה ומחיר הגלופה היא 100 ש"ח חד פעמי. למזמינים מעל 100 כיפות אין...

   14.00 ₪
  • #42 #36 #28 #43 כיפות עור אמיתי
  • #42 #36 #28 #43 כיפות עור אמיתי

   כיפות עור אמיתי מיוצרות בארצות הברית.ניתנת האפשרות להדפיס בצידה הפנימי של הכיפה את שם החתן/כלה. יש לציין במדוייק את המספר הקטלוגי של הכיפה. יש לשים לב כי הצבע יכול להשתנות ממסך למסך. מחיר הכיפה הוא 14 ש"ח ליחידה ומחיר הגלופה היא 100 ש"ח חד פעמי. למזמינים מעל 100 כיפות אין...

   14.00 ₪